Go to top
ASCONPro
  • Istražni radovi i utvrđivanje stanja armirano-betonskih i zidanih građevina; naknadno utvrđivanje kvalitete betona
  • Projektiranje rekonstrukcija/adaptacija (sanacija); projektiranje građevina
  • Projektantski nadzor/stručni nadzor izgradnje/rekonstrukcije/adaptacije građevine
  • Dokazivanje mehaničke otpornosti i stabilnosti u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
  • Energetsko certificiranje zgrada
  • Znanstveno-istraživački rad