Go to top
ASCONLab
Politika kvalitete laboratorija

Politika kvalitete laboratorija ASCONLab Ascon instituta d.o.o. je neprestano održavanje i poboljšavanje učinkovitosti primijenjenog sustava upravljanja u svrhu održavanja i stalnog poboljšavanja kvalitete usluga za kupce te stalnog povećanja tehničke i stručne razine.

Politika kvalitete ostvaruje se:

  • kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva norma, zakonskih odredbi i zahtjeva kupaca
  •  stjecanjem povjerenja kupaca da će se očekivana kvaliteta postići i održavati
  • stalnom izobrazbom i praćenjem stručne osposobljenosti
  • provedbom svih ispitivanja u skladu s utvrđenim metodama i zahtjevima kupaca
  • postizanjem propisane točnosti rezultata ispitivanja prema normama
  • nepristranošću ispitivanja, tj. da se osoblje laboratorija ne izvrgava poslovnom, financijskom ili kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje
  • zadovoljavanjem zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 i kriterija koje je propisala Hrvatska akreditacijska agencija

Ciljevi sustava upravljanja laboratorija su:

  • ciljevi određeni Politikom Ascon instituta d.o.o.
  • stalno usavšavanje laboratorijskih i terenskim metoda ispitivanja
  • održavanje statusa akreditiranog laboratorija

Svaki zaposlenik laboratorija izjavom potvrđuje da je svjestan svojeg značaja i važnosti za postizanje ciljeva sustava upravljanja, da je u granicama svojih odgovornosti i ovlaštenja dobro upoznat s dokumentima sustava upravljanja i da je u svom radu obavezan provoditi politiku kvalitete i primjenjivati propisane postupke i upute.

Uprava Ascon instituta d.o.o. osigurava da se ova politika kvalitete razumije, provodi i održava na svim ustrojstvenim razinama.

Velika Kosnica, 2. veljače 2022.

Direktor Ascon instituta d.o.o.

Emilija Barišić, dipl.ing.građ.