Go to top
ASCONLab
Laboratorij

Djelatnost laboratorija obuhvaća ispitivanja građevnih materijala i proizvoda:

  • svježi i očvrsli beton
  • beton u konstrukcijama
  • proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  • mort za ziđe
  • mort za injektiranje natega za prednapinjanje
  • agregat
  • kamen
  • tla
  • nevezane i hidrauličnim vezivom vezane mješavine
  • asfalti

Potvrda o akreditaciji

Područje rada laboratorija

Laboratorij provodi i terenska ispitivanja na građevinama – za potrebe utvrđivanja stanja gradiva te u svrhu kontrolnih ispitivanja.