Go to top
ASCONLab
Laboratorij

Djelatnost laboratorija obuhvaća ispitivanja građevnih materijala i proizvoda:

 • PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I INJEKCIJSKOM SMJESOM
 • svježi beton
 • samozbijajući beton
 • očvrsli beton
 • beton, mort i materijali za popravak na bazi cementa
 • beton u konstrukcijama
 • predgotovljeni betonski elementi – betonski rubnjaci
 • smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje
 • mort za ziđe
 • cement
 • proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
 • pigmenti
 • konstrukcije i predgotovljeni betonski dijelovi
 • AGREGATI
 • agregat
 • prirodni kamen
 • PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA
 • bitumenske mješavine
 • nevezane i hidrauličnim vezivom vezane mješavine
 • nevezane mješavine
 • tla
 • KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI DIJELOVI
 • metalni materijali
 • ISPITIVANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE
 • geotehnička sidra
 • ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPINJANJE BETONA (I POMOĆNI DIJELOVI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE
 • šipke za armiranje, valjana žica i žica
 • zavarene mreže

Potvrda o akreditaciji

Područje rada laboratorija

Laboratorij provodi i terenska ispitivanja na građevinama – za potrebe utvrđivanja stanja gradiva te u svrhu kontrolnih ispitivanja.