Go to top
ASCONCert
Politika kvalitete certifikacije

POLITIKA KVALITETE ASCONCert-a

Politika kvalitete ASCONCert-a je ispunjavanje svih zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17065 i certifikacijskih shema, održavanje i stalno poboljšavanje kvalitete usluga u području certifikacije građevnih proizvoda, stalno povećanje tehničke i stručne razine te održavanje i poboljšavanje primijenjenog sustava kvalitete.

Politika kvalitete ostvaruje se:

 • kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17065, Uredbe (EU) br. 305/11, zakonskih odredbi i tehničkih specifikacija,
 • osiguravanjem povjerljivosti, objektivnosti i nepristranosti certifikacije,
 • pružanjem usluga jednako dostupnim svim klijentima (podnositeljima prijave/nositeljima certifikata – proizvođačima/ovlaštenim zastupnicima) u području kompetencije i ovlaštenja ASCONCert-a,
 • neuvjetovanjem pristupa certifikaciji klijentima njihovom veličinom ili značajem i neovisnošću certificiranja o broju već izdanih certifikata,
 • kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva klijenata uz zaštitu njihovih interesa i profesionalne etike,
 • povećanjem zadovoljstva svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju ASCONCert-a,
 • uspostavljenjem stabilne i dugoročne suradnje s klijentima,
 • postizanjem očekivane razine stručnosti i učinkovitosti,
 • stalnom izobrazbom i praćenjem stručne osposobljenosti imenovanih odgovornih osoba,
 • povećanjem standarda i motiviranosti imenovanih odgovornih osoba,
 • održavanjem statusa prijavljenog tijela i odobrenog tijela za provedbu radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

Svaka imenovana odgovorna osoba ASCONCert-a dobro je upoznata sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065, Uredbe (EU) br. 305/11, zakonskih odredbi i tehničkih specifikacija, ASCONCert postupcima certifikacije i s granicama svojih odgovornosti i ovlaštenja, što potvrđuje potpisivanjem izjave o povjerljivosti i nepristranosti.

Ispunjavanje zahtjeva norme ISO/IEC 17065 i stalno poboljšanje učinkovitosti sustava kvalitete certifikacije naše je čvrsto opredjeljenje. Očekujemo da sve imenovane odgovorne osobe ASCONCert-a sudjeluju u primjeni i poboljšavanju sustava.

Uprava Ascon instituta d.o.o. osigurava da se ova politika kvalitete razumije, provodi i održava na svim ustrojstvenim razinama.

Čista Mlaka, 22. siječnja 2018.

Direktor Ascon instituta d.o.o.

Emilija Barišić, dipl.ing.građ.